Postojnska občina in podjetje Kovod tudi letos podprla delovanje ribičev

Novice

22. 12. 2020

Obstoj rib v naših vodotokih je odraz skrbi in prizadevanj za naše okolje, zato Ribiška družina Postojna skrbi za redno vzdrževanje ribjega staleža in ohranjanja optimalne strukture in velikosti ribjih populacij. Podporo delovanju ribičev vsakoletno izkazujeta tudi podjetje Kovod Postojna in Občina Postojna.

Postojnski ribiči že šest let načrtno skrbijo za poribljavanje v rekah Nanoščica in Pivka, kjer je bil leta 2015 in 2011, zaradi onesnaženj, zaznan večji pogin rib. Sonaravna vzreja in sistematično vlaganje avtohtonih rib v naše reke namreč vrača našim vodam življenje, ki je nujno potrebno za ohranjanje sonaravnega okolja. Večletna skrb in prizadevanja ribičev se obrestujejo, saj je v zadnjem obdobju v rekah porast ribjega staleža. Ribiška družina Postojna zato nadaljuje z dobro prakso vlaganja rib v obe reki.

Pri tem, z donatorskim prispevkom pri projektu »poribljavanja reke Pivke 2020«, tudi letos sodelujeta Občina Postojna in podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ki sta ribiški družini namenila sredstva v višini 1.000 eurov. Spodbudo in podporo ob nevščenosti pogina rib in poribljavanja, postojnska občina in podjetje Kovod ribičem z vsakoletnimi prispevki izkazujeta že od leta 2014.

 

Reke, ki bogatijo našo okolico so namreč naša skupna skrb. Spoštljivo ravnanje z okoljem je naša odgovornost, saj nam narava vrača nenadomestljive dobrine, med drugim je tudi vir naše pitne vode.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami