Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN

Novice

11. 5. 2021

Lastniki objektov iz katerih odpadna voda odteka posredno ali neposredno v vode brez predhodnega čiščenja in stojijo na območjih, kjer ni javne kanalizacije, MORAJO UREDITI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE Z MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI DO KONCA LETA.

Veljavna Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v nadaljevanju UREDBA, v drugem odstavku 43. člena določa, da morajo lastniki obstoječih objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14.12.2002 ali, ki so bili v uporabi pred tem dnem in stojijo na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu z UREDBO (izvedba MKČN) najpozneje do 31. decembra 2021.

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija in na območjih kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, je za objekte, ki so bili v uporabi pred 14. decembrom 2002 še dovoljeno, do prve rekonstrukcije objekta, komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu čistiti v obstoječi pretočni greznici, ki je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta in je za blato zagotovljen prevzem pri izvajalcu javne službe. Najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta mora lastnik objekta zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu z UREDBO (izvedba MKČN).  

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani v rubriki Male komunalne čistilne naprave do 50 PE, na telefonski številki 05 700 07 84 ali svoje vprašanje pošljete na info@kovodpostojna.si.

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami