Ob Evropskem tednu mobilnosti opominjamo na pomen trajnostnega razvoja, za katerega si v podjetju nenehno prizadevamo

Novice

20. 9. 2021

Letos poteka že 20. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki ga organizacije, občine, podjetja in posamezniki obeležujejo kot vsakoletno promocijsko akcijo ozaveščanja, kako pomemben je trajnostni razvoj na vseh področjih.

K načelom trajnosti nenehno stremimo tudi v našem podjetju. Že v osnovnih dejavnostih (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda) izpolnjujemo poslanstvo, da s kakovostnimi storitvami skrbimo za naše okolje ter si vsakodnevno in skrbno prizadevamo za dobrine, ki so vir našega življenja. S tem namenom veliko pozornosti namenjamo tudi ozaveščanju svojih uporabnikov ter spodbujanju lokalnih deležnikov k dejanskim spremembam, ki vodijo v bolj varčno ravnanje z vodo ter odgovorno ravnanje v okolju, ki nam le-to omogoča. V podjetju spodbujamo tudi skrb za zdrav življenjski slog, dobre pogoje na delovnem mestu, inovativne in optimizirane delovne procese, trajnostno usmerjene projekte… V koliko se v tem tednu nekoliko bolj osredotočimo na trajnostne oblike prihoda na delo, bi pri tem izpostavili zaposlene, ki v službo prihajajo peš, se pripeljejo z električnim skirojem ali eco avtomobilom.

Vsekakor gre pri prizadevanjih za trajnostni razvoj za dolgotrajen proces, kjer lahko vsak posameznik prispeva svoj delež za skupen cilj. Z majhnimi spremembami in zgledom ter aktivnostmi si bomo kot družbeno odgovorno podjetje še naprej prizadevali za obeležitev in spodbujanje trajnostne mobilnosti in trajnostni razvoj na vseh področjih.

Evropski teden mobilnosti obeležujeta tudi Občina Pivka in Občina Postojna.  

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami