Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2021 za vodovodna sistema Postojna–Pivka in Suhorje

Novice

7. 3. 2022

Upravljalec javnega vodovodnega sistema KOVOD Postojna, d. o. o., za vsako preteklo koledarsko leto pripravi poročilo o skladnosti pitne vode. V poročilu je predstavljeno stanje zagotavljanja zdravstvene ustrezne pitne vode vodovodnega sistema Postojna – Pivka po oskrbovalnih območjih in vodovodnega sistema Suhorje. Letno poročilo zajema tako notranji nadzor kot državni monitoring.

Na povezavi objavljamo poročilo, ki je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

Poročilo zajema dva vodovodna sistema, ki sta v upravljanju podjetja KOVOD Postojna, d. o. o., in zagotavljata oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka:

  • Vodovodni sistem Postojna‒Pivka z oskrbovalnima območjema: Osrednji del in Strane – Hruševje – Šmihel.
  • Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

 

POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2021 ZA VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami