Naši vodni viri, občutljivi in nenadomestljivi

Novice

21. 4. 2022

Ob svetovnem dnevu Zemlje in nedavnem svetovnem dnevu voda je podjetje Kovod Postojna, v Notranjskem muzeju Postojna, organiziralo srečanje, namen katerega je bil izmenjati dognanja, informacije, prizadevanja in izkušnje na področju raziskovanja in ohranjanja naših vodnih virov.

Prisotni, med njimi tudi župan Občine Postojna Igor Marentič ter župan Občine Pivka Robert Smrdelj, so se strinjali, da je skrb za našo pitno vodo eno od prioritetnih področij, v katerega je potrebno usmerjati skupno pozornost, sploh glede na občutljivost, ki je značilna za naše vodne vire.

Nenazadnje je bil tudi sam dogodek vsebinsko zasnovan v sodelovanju z več lokalnimi deležniki z namenom, da se izpostavi celosten vidik in pomembnost dejavnikov, ki lahko vplivajo na naše vodne vire. Vodja Notranjskega muzeja Postojna, dr. Slavko Polak je predstavil pomen čistih podzemeljskih voda. Edi Šibenik iz podjetja Kovod Postojna je izpostavil razvojne projekte podjetja, ki se usmerjajo v krožno gospodarstvo, tajnostne rešitve ter učinkovito rabo naravnih virov. Predstavniki ZRC SAZU, Franci Gabrovšek, Blaž Kogovšek in Cyril Mayaud so izčrpno predstavili projekt iskanja novega vodnega vira na območju občin Postojna in Pivka, do zaključka katerega je še leto in pol. Direktor podjetja Kovod Postojna, David Penko pa je prisotnim predstavil sistem oskrbe s pitno vodo, prizadevanja za zmanjševanje izgub ter poudaril sodobno infrastrukturo, ki jo imamo, vendarle pa le-ta ne more preprečiti ali nadomestiti kakovosti vodnih virov, na katere vplivajo številni dejavniki v okolju.

Udeleženci, predstavniki obeh občin, občinskih svetnikov, občinskih zavodov, naravovarstvenih in raziskovalnih organizacij ter društev so izrazili zadovoljstvo nad prizadevanji obeh občin, podjetja Kovod in Inštituta za raziskovanje krasa ter tudi sami izkazali pomembna prizadevanja in zanimanje za povezovanje v skrbi za naše vodne vire, ki so nepogrešljivi za našo vsakodnevno dobrino – kakovostno pitno vodo.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami