Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Novice

22. 5. 2022

Gradimo skupno prihodnost za vse življenje, je letošnji moto obeleževanja največjega praznika, posvečenega naravi. Nagovarja nas k sodelovanju in povezovanju. K deljenju znanja in stvari. K pozornosti do proizvodnje produktov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju in k racionalni rabi energije in drugih naravnih virov.

 

Ljudje smo od narave odvisni, naravo in njeno biotsko raznovrstnost pa smo s t.i. razvojem, dodobra preoblikovali, jo potisnili na stran in marsikje tudi uničili. Ohranjanje biotske raznovrstnosti še naprej ostaja odgovor na številne izzive – pomeni napredek s pomočjo trajnostnega razvoja, pomeni uvajanje naravnih rešitev, dobro stanje biotske raznovrstnosti pomeni manjše vplive podnebnih sprememb, omogoča boljše zdravje, kakovostno hrano in čisto vodo. Biotska raznovrstnost je temelj na katerem lahko gradimo in omogoča kvalitetno življenje nam in bodočim rodovom.

 

Združeni narodi za obeleževanje tega praznika predlagajo 22 dejanj, ki jih lahko naredi vsak od nas:

 1. Očistite svojo okolico, čeprav smeti niste pustili vi.
 2. Sodelujte pri renaturaciji – sodelujte v akcijah katerega od projektov ali pa na svoji zemlji vzpostavite območje, kjer bodo lahko potekali naravni procesi.
 3. Fotografirajte naravo in se je ne dotikajte ali celo jemljete ali uničujete rastline ali živali iz naravnega okolja.
 4. S svojimi dejanji pomagajte prostoživečim živalim  – vsem, brez razlike, ali vsaj ne škodujte tistim, ki se jih morda bojite (kače, netopirji,….).
 5. Skrbite za zdravje prostoživečih živali in njihovega naravnega okolja in preprečite okužbe, ki jih lahko dobimo iz narave.
 6. Sadite domorodne vrste in odstranjujte invazivne tujerodne vrste.
 7. Hrano kupujte pri lokalnih pridelovalcih.
 8. Pametno trošite energijo.
 9. Stvari podelite naprej, namesto, da jih zavržete.
 10. Kupujte produkte, ki ne ogrožajo biotske raznovrstnosti.
 11. Pomagajte komu pri opustitvi njegovih škodljivih razvadah, kot je kajenje, drogiranje,….
 12. Sodelujte pri spodbujanju in uvajanju urbane biodiverzitete.
 13. Kupujte produkte podjetij, ki se držijo etičnih standardov.
 14. Spremenite vsaj eno navado, ki slabi biotsko raznovrstnost (npr. ne mečite cigaretnih ogorkov v naravo, prenehajte z uporabo pesticidov in herbicidov na domačem vrtu, prenehajte kupovati meso iz hitre vzreje,….).
 15. Če kupujete vedno od istega ponudnika, se pozanimajte, če je pri proizvodnji ali prodaji zavezan ohranjanju biotske raznovrstnosti in mu predlagajte izboljšave.
 16. Kupujte produkte s čim manj embalaže.
 17. Naučite se, kaj je »biovarsnost« – gre za skupek ukrepov, ki preprečujejo prenos škodljivih organizmov iz ene lokacije na drugo.
 18. Podpirajte domače izvajalce, ki podpirajo biotsko raznovrstnost (npr. mizarja, ki dela iz lesa iz lokalnega okolja,….).
 19. Spodbujajte okoljske nevladne organizacije.
 20. Izobražujte se s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti in znanje delite v svoji mreži sorodnikov in prijateljev.
 21. V svojem okolju podprite in zagovarjajte ljudi, ki imajo znanje o ohranjanju biotske raznovrstnosti.
 22. Obeležujte Svetovni dan biotske raznovrstnosti.

Stanje Slovenske biotske raznovrstnosti je tako kot povsod po svetu, slabo. Vsakršen razvoj države pa mora temeljiti na ohranjanju namesto uničevanju naše biotske raznovrstnosti in s tem čistega okolja, zraka, vode in kvalitetnih produktov. Našo miselnost v stilu »več, hitreje, dlje in bolj bleščeče« pa moramo zamenjati z – ali bo moj način življenja omogočil enako kvaliteto življenja tudi mojim otrokom in vnukom.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami