Zaključuje se gradnja komunalne infrastrukture v Slovenski in Radohovi vasi

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

6. 9. 2022

Podzemna komunalna infrastruktura v Slovenski in Radohovi vasi je zgrajena, izvajajo se zaključna in druga manjša dela na objektih. Gradnja spada pod okrilje projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP«, v okviru katerega smo na območju občin Postojna in Pivka zgradili in izboljšali približno  62 kilometrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališča oziroma prečrpališča, 2 zajetji vode, 2 vodarni s tehnologijo prečiščevanja z ultrafiltracijo, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt (samo na območju občine Pivka se je zgradilo nekaj več kot 26 kilometrov vodovoda, zgradilo nov vodohran Pivka,  zmogljivosti 1.000 kubičnih metrov in obnovilo še 3 vodohrane in 3 črpališča).

Z izgradnjo komunalne infrastrukture v Slovenski in Radohovi vasi bodo počrpana vsa razpoložljiva sredstva, ki smo jih v okviru projekta pridobili iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Zaradi zaključka perspektive pa novih sredstev iz tega naslova ne bo več mogoče pridobiti. S tem se bo tudi uradno zaključila gradnja v okviru projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP«.

Izvajalec, GINEX internacional d.o.o., bo v tekočem mesecu opravljal le še zaključna dela. Pridobitev uporabnih dovoljenj in predaja objekta naročniku je predvidena v mesecu oktobru.

Vrednost del  znaša 1.320.000 evrov .

Operacijo izgradnje vodovodnega sistema delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada.

 

 

Občina Pivka

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami