Obiskali so nas gimnazijci

Novice

18. 11. 2022

V okviru laboratorijskih so nas danes obiskali dijaki, ki obiskujejo 2. letnik gimnazije na ŠC Postojna. Strokovna sodelavka Tjaša Smrdel je dijakom predstavila delovanje čistilna naprave, vlogo posamezne faze čiščenja odpadnih voda in tudi pomembne vplive, ki jih imamo ljudje s svojim vsakodnevnim ravnanjem na kakovostno delovanje naše čistilne naprave. V nadaljevanju so dijaki obiskali tudi interni laboratorij podjetja Kovod Postojna, kjer jim je vodja službe za zdravstveni nadzor in analize predstavila postopek vzorčenja ter dijake spodbudila tudi k samostojnemu delu, saj bodo v okviru svojih laboratorijskih vaj, glede na odčitavanje rezultatov, pripravili poročilo vzorčenja izbranega šolskega vzorca vode.

Veseli nas zanimanje, ki ga izobraževalne ustanove izkazujejo s tovrstnimi obiski v našem podjetju. S tem izkazujemo, da nam je vsem skupaj mar za našo pitno vodo, da si želimo informacij in znanj ter predvsem sodelovanj, ki vodijo k skupnim prizadevanjem po kakovostnih storitvah in seveda kakovostni pitni vodi.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami