Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2022 za vodovodna sistema Postojna–Pivka in Suhorje

Novice

28. 2. 2023

Upravljavec javnega vodovodnega sistema KOVOD Postojna, d. o. o., za vsako preteklo koledarsko leto pripravi poročilo o skladnosti pitne vode. V poročilu je predstavljeno stanje zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode vodovodnega sistema Postojna – Pivka po oskrbovalnih območjih in vodovodnega sistema Suhorje. Letno poročilo zajema tako notranji nadzor kot državni monitoring.

Objavljamo poročilo, ki je pripravljeno na podlagi zahtev, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 – v nadaljevanju pravilnik). Po 34. členu pravilnika je upravljavec vodovodnega sistema dolžan najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

 

Poročilo zajema dva vodovodna sistema, ki sta v upravljanju podjetja KOVOD Postojna, d. o. o., in zagotavljata oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka:

  • Vodovodni sistem Postojna‒Pivka z oskrbovalnima območjema: Osrednji del in Strane – Hruševje – Šmihel.
    Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

 

POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2021 ZA VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami