Raziskovanje novih možnosti izkoriščanja in zaščite voda iz vodonosnika Javornikov

Novice

23. 3. 2023

Raziskovanje vodonosnika Javornikov, torej podzemne  vode v območju med Planinskim in Cerkniškim poljem, Pivško dolino in Snežnikom, je stalnica v delu Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Na tem območju tudi danes poteka več projektov, s katerimi poskušamo izboljšati razumevanje tega izjemno pestrega vodonosnika, ki je tudi glavni vir pitne vode za občini Postojna in Pivka.  V enem od projektov, ki ga občini preko Javnega podjetja Kovod Postojna tudi sofinancirata, glavni financer pa je Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, raziskujemo nove možnosti izkoriščanja in zaščite voda iz vodonosnika Javornikov. Pri delu smo se osredotočili na dve območji. Prvo je Skrivnostno jezero v Planinski jami, kamor se stekajo vode iz Cerkniškega polja, Rakovega Škocjana in Javornikov ter od tam odtekajo na izvire v Malnih in v Planinsko Jamo. V projektu smo v jezero in dotočni sifon namestili merilnike vodnih nivojev in drugih parametrov vode ter merilnik smeri in hitrosti vodnega toka. Pri tem so nam pomagali tudi potapljači. Dosedanje meritve so pokazale izjemno zanimivo dinamiko stekanja in raztekanja vode. Poglobljeno razumevanje dogajanja bo omogočilo boljšo oceno ogroženosti in možnosti zaščite vodnega vira Malni.  Mrežo samodejnih merilnikov nivoja in nekaterih fizikalno kemičnih lastnosti  vode smo vzpostavili tudi v vodnih jamah in vrtinah  na robu Pivške doline ter v nekaterih Pivških jezerih. Tu nas zanimajo predvsem stik regionalnega vodonosnika Javornikov s Pivško dolino, umeščenost izbranih jam v regionalni tok ter možnost vzpostavitve rezervnega vodnega vira v eni od jam. V prvih dveh letih smo opravili večino terenskega dela, v zadnjem letu projekta pa izvajamo analizo in interpretacijo meritev.

 

Prof. dr. Franci Gabrovšek, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

 

Slika 1: Vzorčenje in meritve v jami Ždink.

 

Slika 2: Popravilo kabla, ki ga je pregrizla neznana žival.  Preko tega kabla dobivamo podatke instrumenta nameščenega v jami Ždink.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami