Obrazložitev vzroka prekuhavanja pitne vode na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka

Novice

24. 11. 2023

Kovod Postojna, d.o.o. v svojem rednem notranjem nadzoru izvaja kontrolo skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode po pripravi pitne vode, pri uporabniku na pipi in na omrežju, po vnaprej določenem letnem planu glede na opredeljena tveganja v HACCP sistemu.

V okviru rednega vzorčenja pitne vode pri uporabniku se je dne 13.11.2023 ugotovila prisotnost Clostridium Perfringens. Ker je voda iz vodnega vira Malni površinskega izvora in z vplivom površine, je obvezno določanje Clostridim Perfringens, saj je le-ta boljši indikator prisotnosti parazitov v vodi.

Na podlagi neskladnega vzorca se je na omrežju, dne 22.11.2023, odvzelo vzorec pitne vode na prisotnost parazitov, tako kot to zahtevajo priporočila in sicer v obsegu Giardia lamblia in Cryptosporidium spp.. V vzorcu, dne 24.11.2023, sta bila tako potrjena oba parazita, Gardia lamblia 1  cista v 100 l in Cryptosporidium spp. 3 ciste v 100 l.

Ugotovljeni vrednosti prisotnosti parazitov se uvrščata na podlagi priporočil NIJZ v srednje tveganje za infekcijo. Na podlagi tega smo se kot upravljalec odločili za obvezen ukrep prekuhavanja.

Da bi se odstranili vsi dejavniki tveganja, so bile izvedene vse izredne kontrole delovanja naprav za pripravo pitne vode na vodarni Malni, pri katerih ni bilo odstopanj. Na podlagi le-tega se sklepa na zunanji vdor nečistoč v javni vodovodni sistem, saj so bili vsi vzorci pitne vode odvzeti po pripravi pitne vode skladni z Uredbo o pitni vodi.

Dne 27.11.2023 se bo ponovno izvedlo vzorčenje na prisotnost parazitov, tako na omrežju kot po pripravi. Rezultati nam bodo omogočili vpogled v nastanek vzroka neskladnosti.

 

Priloge:

·      Priporočila za ravnanje ob utemeljenem sumu, da so lahko v pitni vodi prisotni paraziti

·      Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode   

·      Navodila o prekuhavanju vode

 

 

PRILOGA: Dopis: Obrazložitev vzroka prekuhavanja pitne vode na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami