Obrazložitve ugotovitve vzroka za izdajo ukrepa prekuhavanja pitne vode zaradi parazitov na VS Postojna – Pivka

Novice

29. 11. 2023

Za Kovod Postojna, d.o.o. je NLZOH Koper dne 22.11.2023 izvedel vzorčenje pitne vode na rezervoarju Sovič v obsegu Giardia lamblia in Cryptosporidium spp. V vzorcu sta bila dne 24.11.2023 potrjena oba parazita Gardia lamblia 1  cista v 100 l in Cryptosporidium spp. 3 ciste v 100 l.

Uporabniki so bili isti dan obveščeni po vzpostavljenem načrtu v HACCP sistemu.

Po obveščanju se je nemudoma začelo z odkrivanjem vzroka neskladnosti vzorca. Da bi se odstranili vsi dejavniki tveganja, so bile ponovno pregledane vse kontrole delovanja naprav za pripravo pitne vode na vodarni Malni, pri katerih ni bilo odstopanj.

Dne 25.11.2023 se je s servisno službo izvedlo izredno servisno testiranje vseh modulov UF na vodarni Malni. Pregledalo se je zunanji del vodovodne trase od vodarne Malni preko raztežilnika Mačkovec pa do rezervoarja Sovič. Na zunanjih delih objektov ni bilo opaziti ilegalnih posegov oziroma tehničnih poškodb. Na podlagi tega je dne 27.11.2023 NLZOH Koper in NLZOH Novo Mesto izvedlo vzorčenje pitne vode na prisotnost parazitov po celotnem omrežju. Vsi vzorci iz dne 27.11.2023 so skladni z Uredbo o pitni vodi kar pomeni, da ni prisotnih parazitov Giardia lamblia in Cryptosporidium spp..

Iz vsega tega gre sklepati, da je šlo za enkraten dogodek vdora nečistoče v javni vodovodni sistem rezervoar Sovič, saj so bili vsi ostali vzorci pitne vode odvzeti po pripravi pitne vode na vodarni Malni v mesecu novembru in tudi nasploh v vseh preteklih mesecih skladni z Uredbo o pitni vodi.

Dne 29.11.2023 tako izdajamo preklic ukrepa prekuhavanja z dodatnimi priporočili uporabnikom na spodnji povezavi.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami