Na strokovnem usposabljanju tokrat o oskrbi s pitno vodo v izrednih razmerah

Novice

12. 12. 2023

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. si nenehno prizadevamo za kakovostno informiranje in obveščanje svojih uporabnikov, sodelovanje s strokovnimi službami in predvsem sodelovanje z lokalno skupnostjo, prednostnimi organizacijami in ustanovami. V želji, da bi svoje znanje, uporabne informacije in nekatere ključne postopke delili s strokovno javnostjo, ključnimi deležniki, ki so odgovorni za skrb za kakovost pitne vode v organizacijah, naše podjetje redno prireja strokovna usposabljanja, ki so lahko pomemben doprinos za pridobivanje novega znanja, izmenjave dobrih praks ter utrjevanje sodelovanja.

Glede na razmere, ki smo jim v naši državi pogosto priča (onesnaženja, poplave, požari…), je bilo tokratno usposabljanje usmerjeno v nadomestno oskrbo s pitno vodo v izrednih razmerah. V primeru izrednega dogodka je namreč ključno hitro, vestno in odgovorno ukrepanje ter obveščanje, ki prebivalce zaščiti pred morebitnimi neškodljivimi vplivi. Smisel obveščanja je namreč preprečiti okužbe, ne pa zadostiti zakonodaji. Ob tem je prioriteta oskrbeti prebivalce s pitno vodo.

Predavatelja, Irena Sušelj Šajn, mag.san.inž., vodja službe za zdravstveni nadzor in analize, podjetje Kovod Postojna d.o.o. in viš. pred. dr. Gregor Jereb, iz oddelka za sanitarno inženirstvo iz Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, sta slušatelje danes zato seznanila z vsemi pomembnimi informacijami, procesi, postopki in  praktičnimi primeri, ki bi v prihodnje, v primeru izrednih razmer, odgovorne v posameznih organizacijah opolnomočili z znanjem, kako pristopiti k reševanju situacij.

Oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednega dogodka vsebinsko obsega načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih dogodkov, potrebne količine pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve dobave pitne vode, postopke ravnanja pri oskrbi s pitno vodo s cisternami ter higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami, priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode.

Četudi si kot upravljavci vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka prizadevamo za nemoteno in kakovostno oskrbo s pitno vodo, je naša odgovornost z vsemi pomembnimi informacijami seznaniti tudi uporabnike in ostale skrbnike hišnih omrežij. S tem namenom si želimo tovrstnih sodelovanj, komunikacije in izkazanega zanimanja, kar bomo tudi v prihodnje vzpostavljali in ohranjali preko rednih strokovnih srečanj in usposabljanj.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami