Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2023 za vodovodna sistema Postojna–Pivka in Suhorje

Novice

6. 3. 2024

Upravljavec javnega vodovodnega sistema KOVOD Postojna, d. o. o., Jeršice 3, 6230 Postojna za vsako preteklo koledarsko leto pripravi letno poročilo o pitni vodi. 

Letno poročilo zajema tako notranji nadzor kot državni monitoring dveh vodovodnih sistemov, ki sta v upravljanju podjetja KOVOD Postojna, d. o. o., in zagotavljata oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka:

  • Vodovodni sistem Postojna‒Pivka z oskrbovalnima območjema: Osrednji del in Strane – Hruševje – Šmihel.
  • Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

POROČILO  O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2023 ZA VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE (v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d. o. o., Postojna)

Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode in najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi za preteklo leto vključno s podatkom o pogostnosti spremljanja

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami