S strokovnimi usposabljanji si prizadevamo preprečiti tveganja povezana s pitno vodo

Novice

9. 5. 2024

V okviru izobraževalnih aktivnosti, ki jih znotraj podjetja Kovod Postojna, d.o.o. izvajamo z željo ozaveščanja in informiranja strokovne in splošne javnosti o odgovornem ravnanju s pitno vodo in predvsem o pomenu upravljanja, obvladovanja, preventivnih ukrepov in postopkov ter nadzorov v interni vodovodni napeljavi, smo danes znova izvedli strokovno usposabljanje, ki je bilo tokrat osredotočeno na pomembno vsebino »Obvladovanje legionele v interni vodovodni napeljavi.«

Usposabljanje, ki ga je izvedla Irena Sušelj Šajn, mag. san. Inž., vodja službe za zdravstveni nadzor in analize v podjetju Kovod Postojna, d.o.o., je bilo namenjeno osebam, ki delajo v prednostnih prostorih (to so zdravstvene, izobraževalne, javne ustanove), ki so potencialno izpostavljeni tveganjem povezanim s pitno vodo. Namen usposabljanja je bil udeležence, osebje, ki je odgovorno za vzdrževanje stavb, izobraziti o tveganjih povezanih s pitno vodo v teh prostorih ter jih poučiti o tem, kako se zavarovati pred temi tveganji.

Vsebina strokovnega usposabljanja je zaobjela splošne informacije o legioneli, vključno z opisom povzročitelja, inkubacijsko dobo, načinom prenosa, dovzetnostjo za okužbo, simptomi in znaki bolezni, kužnostjo ter zdravljenjem. Poseben poudarek je bil podan na preprečevanju razmnoževanja legionel v internih vodovodnih napeljavah, vključno s priporočili za izvedbo toplotnega šoka (dezinfekcija s toploto) za obvladovanje razmnoževanja legionel. Predstavljeni so bili tudi hitri testi za določanje prisotnosti legionel v vodi. Podana so bila priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje internih vodovodnih napeljav, vključno z izpiranjem vodovodnih napeljav v prednostnih prostorih. Prav tako so bili obravnavani ukrepi za zmanjšanje in odpravo tveganja v primeru neskladnosti pitne vode zaradi internih vodovodnih napeljav ter priporočila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloze.

 

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami