Število prebivalcev po naseljih in količina porabljene vode

Vodooskrbni sistem oskrbuje s pitno vodo z okrog 22.000 prebivalcev v občini Postojna in Pivka in spada med srednje velike sisteme v Sloveniji. Letno vodovodni sistem skupaj z izgubami zagotavlja cca 2.500.000 m3 vode. Iz dobljenih podatkov o porabi vode sledi, da znaša NP (norma porabe vode) približno skupaj z dejavnostjo 171 l/(os dan) (ob upoštevanju izgub znaša NP 315 l/(os dan)).

 

V tabeli število prebivalcev so v naseljih pobarvano rdeče v prebivalci oskrbovani tudi ali pa samo prek lokalnega vodovoda, ki je v upravljanju Občin in sicer:

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami