Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2020 za vodovodna sistema Postojna–Pivka in Suhorje

Novice

5. 3. 2021

Na povezavi objavljamo poročilo, ki je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

Poročilo zajema dva vodovodna sistema, ki sta v upravljanju podjetja KOVOD Postojna, d. o. o., in zagotavljata oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka:

  1. Vodovodni sistem Postojna‒Pivka z oskrbovalnima območjema: Osrednji del in Strane – Hruševje – Šmihel.
  2. Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

 

POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2020 ZA VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami