Načini obveščanja uporabnikov vodovodnega sistema Postojna-Pivka in Suhorje v letu 2022

Novice

27. 12. 2021

Skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09, 74/15 in 51/17 v nadaljevanju Pravilnik) in vsebino strokovnih priporočil NIJZ RS, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika.

*Uporabniki se po želji vključijo na tak način obveščanja prek spletne strani www.kovodpostojna.si.

1* Če se ukrep izvaja več kot 14 dni se dnevno radijsko obveščanje nadomesti s tedenskim obveščanjem.

3  Obveščanje tudi o prenehanju omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.

Lastniki in upravljavci pomembnejših javnih objektov so obveščeni z e-pošto po Seznamu prednostnih ustanov podjetja Kovod Postojna, d. o. o..

 

PRILOGA – Načini obveščanja uporabnikov vodovodnega sistema Postojna-Pivka in Suhorje v letu 2022

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami